Sundhed på nettet

Råd om sundhed på nettet

Oplysninger om symptomer, sygdomme og behandling er kun et klik eller to væk, og når helbredet begynder at svigte, skynder de fleste af os at spørge google eller måske vennerne på Facebook.

I mange tilfælde er det netop oplysninger på nettet, der giver os den første ide om, hvad der kan være galt, og hvad vi kan gøre.

Det er ikke nødvendigvis et problem, men kan være det.

Eftersom tvivlsomme og skadelige råd findes side om side med evidensbaseret viden, er det i stigende grad en udfordring at sortere i de oplysninger, vi finder på nettet om sundhed.

Det positive er, at veludførte videnskabelige undersøgelser, forelæsninger fra dygtige fagfolk, veldokumenterede råd og vejledning fra eksperter og meget andet værdifuldt nu er lettilgængelig på nettet.

Det er på mange måder en kæmpe fordel!

Sideløbende med øget tilgængelighed af faglitteratur finder vi desværre også en sand overflod af tvivlsomme, uvirksomme og endog skadelige kure og præparater på nettet.

Overbevisende vildledning er blevet det helt store problem, og det får større og større betydning, at vi er gode til at sortere i og vurdere troværdigheden af de oplysninger, vi hører og læser om.

Det er let at blive vildledt.

Sociale medier kan give en følelse af forståelse og sympati samtidig med, at de er en væsentlig kilde til “fake news” og mange myter om sygdomme og kure.

En person, der giver medfølelse sammen med elendige råd, får ofte flere “likes” end en dygtig fagperson, som blot forsøger at forklare, hvordan tingene hænger sammen.

Alternativ vs. konventionel behandling

Behandlere, der er uddannet i den alternative verden, er ofte alt for hurtige til at rose egen behandling og kritisere lægebehandling.

Læger og andre, der er uddannet indenfor konventionel medicin, er ofte alt for hurtige til at afvise og kritisere alternativ behandling, selv om en del metoder både er uskadelige og en god støtte og hjælp til mange patienter.

Hvorom alting er, så er der i hvert fald et emne, som både læger, alternative behandlere og patienter kan blive enige om — nemlig betydning en sund livsstil og gode livsbetingelser.

Konventionel medicin og nogle alternative behandlingsmetoder kan være relevant ved sygdom, men vi må ikke undervurdere, hvordan ret enkle forbedringer i livsstil og livsvilkår i mange tilfælde kan hjælpe med at forebygge, lindre og helbrede sygdomme.

Vi ved, at mange lidelser er forårsaget eller delvist forårsaget af vores livsstil. Vi ved også, at forbedringer i kostvaner, motionsvaner, søvnvaner og andre livsstilsfaktorer kan være med til at forebygge og behandle en lang række symptomer og lidelser.

Tilrettelæggelsen af en sund livsstil, og hvordan vi på andre måder kan forbedre betingelserne for kroppens iboende helbredende evner — det vi under et kan kalde livsstilsmedicin — kan i mange tilfælde være en kæmpe hjælp for patienter.

Helseonline er mest af alt en hjemmeside om sundhed på nettet med fokus på at gøre livsstilsmedicin forståelig og tilgængelig for alle — uanset om den står alene eller kombineres med konventionel og/eller alternativ behandling.