Fordele og potentielle ulemper ved vegansk kost til børn

I en undersøgelse fandt forskere en sammenhæng mellem lavere højde og lavere knoglemineralindhold blandt veganske børn sammenlignet med kødspisere.

Forskerne analyserede data (inkl. blodprøver mv.) fra 187 raske polske børn i alderen fem til ti år i en periode på to år. Børnene havde spist på en af følgende måder i mindst et år: 72 børn var omnivores (altspisere, inkl. kød), 63 var vegetarer og 52 var veganere.

Sammenlignet med de børn, der spiste almindeligt (omnivore, altspisere), havde børn på vegansk kost en sundere kardiovaskulær risikoprofil med 25% lavere niveauer af usundt LDL kolesterol.

De veganske børn havde imidlertid også en øget risiko for ernæringsmæssige mangler. De var mere tilbøjelige til at have lavere niveauer af vitamin B12, calcium, D-vitamin og jern i deres kost.

Børn, der spiste vegansk, var i gennemsnit 3 cm kortere i højden, og de havde 5% lavere knoglemineralindhold.

5 % mindre knoglemineraltæthed er bekymrende, eftersom vi mennesker hovedsageligt optimerer vores knoglemineraltæthed i de første leveår, og indtil vi er ca. 20 år gamle. Lavere knogletæthed er forbundet med øget risiko for knoglebrud senere i livet.

Calcium, D-vitamin og protein er kritiske for knogleudvikling og vækst. Disse næringsstoffer kan være lavere i en vegansk kost.

Undersøgelsen var ikke designet til at vise, hvorvidt det var veganerkosten, der gjorde forskellen, eller om forskellen vil vare ved ind i voksenalderen.

Der er tale om et lille studie og forskerne understreger, at der er behov for flere studier og i forskellige lande.

Umiddelbart ser undersøgelsen dog ud til både at bekræfte fordelene og de potentielle risici forbundet med vegansk kost til børn.[1][2]

En grundigere gennemgang af undersøgelser, der omhandler ernæring og vækst blandt veganske børn, tyder på, at en velplanlagt vegansk kost, der også inkluderer kosttilskud, vil give de anbefalede mængder af vigtige næringsstoffer for normal vækst og vægt hos børn, og at kosten i nogle henseender er gavnlig.

Forskere skriver, at der indtil videre ikke er mange data om næringsstofstatus for veganske børn, og de efterlyser flere data — ikke kun om de næringsstoffer, der er vurderet til dato, men også om status for omega-3 fedtsyrer, zink, jod og selen.

De skriver også, at vi ikke ud fra de foreliggende data om næringsstoffer og vækst hos børn kan udelukke, at en vegansk kost er mulig hos børn i alle alderstrin, såfremt forældrene planlægger måltiderne omhyggeligt, bruger berigede fødevarer og supplerer kosten med vigtige næringsstoffer fra kosttilskud.

Ifølge undersøgelsen kan så mange som 3,6% af veganske børn blive hæmmet i vækst. Fra de tilgængelige data synes mangel på B12-vitamin, calcium og D-vitamin at være de største risici ved en dårligt planlagt vegansk kost.

Alt i alt konkluderer forskerne, at en vegansk kost kan være gavnlig for børn og forhindre mangel på C-vitamin og folat samt forhindre fedme, som ofte fortsætter i voksenalderen. På samme måde, som åreforkalkning starter i barndommen, kan en tidlig vegansk kost yderligere reducere risikoen for hjerte-kar-sygdomme. [3]

___

Disse studier viser de fordele, der kan være forbundet med en vegansk kost til børn, men de giver også et fingerpeg om de potentielle problemer, der kan være forbundet med en vegansk kost til børn.

Selv om vi stadig mangler flere og bedre studier af børn og vegansk kost, kan vi indtil videre konkludere:

  1. En veltilrettelagt vegansk kost til børn har flere sundhedsmæssige fordele sammenlignet med en mere almindelig kost.
  2. Når forældrene ikke sørger for, at kosten indeholder nok af alle næringsstoffer, får det sundhedsmæssige konsekvenser for børnene senere i livet.

De fleste forældre er heldigvis opmærksomme på de særlige ernæringsmæssige udfordringer, der er forbundet med at vælge en ren vegansk kost til børn og især til de helt små. De sørger for at variere og sammensætte den plantebaserede kost, med henblik på at opnå fordelene og undgå de potentielle faldgruber.

Vi ser desværre også sjældne undtagelser, hvor forældrene er så sikre på, at de ved bedst, at de lader hånt om råd og vejledning fra sundhedsplejersken og retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning om vegetarisk og vegansk kost til børn blandt andet:

»Udelukkende vegansk ernæring til spædbørn og småbørn (under 2 år) kan ikke anbefales, da det kan være meget vanskeligt at opfylde barnets ernæringsbehov de første leveår med denne kostform. Hvis forældrene insisterer, skal de være opmærksomme på, at en udelukkende vegansk kostform forudsætter, at barnet er raskt, spiser varieret og med god appetit. Forældrene bør desuden være opmærksomme på, at jo flere fødevarer, der udelukkes fra kosten, des større risiko for fejlernæring af deres barn.

Små børn, der ernæres vegansk, kan vokse og udvikle sig normalt, hvis de får de rette tilskud til kosten, og energiindholdet er tilstrækkeligt. Det kræver detaljeret viden om kost og ernæringsbehov. Forældrene opfordres derfor til at søge rådgivning ved autoriseret klinisk diætist for at sikre, at barnets kost er sufficient. Desuden bør barnets vækst og udvikling følges nøje af praktiserende læge for at sikre, at barnets vækst ikke påvirkes negativt af den veganske ernæring.«

Læs evt. mere her.

Selv om Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler en vegansk kost til spædbørn og småbørn, fraråder de den heller ikke, forudsat forældrene sørger for, at kosten opfylder barnets ernæringsbehov, og barnets vækst og udvikling følges nøje af praktiserende læge.

En vegansk kost til de helt små kan tilrettelægges, så barnet får fordelene uden risiko for at opleve potentielle problemer pga. næringsstofmangel.

Vi ved ikke ret meget om, hvor sund en veltilrettelagt vegansk kost til børn er, sammenlignet med en veltilrettelagt plantebaseret kost, der indeholder moderate mængder af udvalgte animalske fødevarer.

Vi må håbe, at vi snart får flere og grundige studier af den bedste plantebaserede kost til de helt små og gerne en grundigere og mere detaljeret vejledning fra Sundhedsstyrelsen til veganske forældre.

Referencer:

[1] Małgorzata A Desmond, Jakub G Sobiecki, Maciej Jaworski, Paweł Płudowski, Jolanta Antoniewicz, Meghan K Shirley, Simon Eaton, Janusz Książyk, Mario Cortina-Borja, Bianca De Stavola, Mary Fewtrell, Jonathan C K Wells, Growth, body composition, and cardiovascular and nutritional risk of 5- to 10-y-old children consuming vegetarian, vegan, or omnivore diets, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 113, Issue 6, June 2021, Pages 1565–1577, https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa445

[2] Do vegan diets make kids shorter and weaker?

[3] Daniel Olivier Sutter, Nicole Bender. Nutrient status and growth in vegan children. Nutrition Research. Volume 91, July 2021, Pages 13-25. https://doi.org/10.1016/j.nutres.2021.04.005